SOFAKS SP. Z O.O. | ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Firma Sofaks Sp. z o.o. powstała w 2005 roku.

Przedsiębiorstwo rozpoczynało swoją działalność na rynku francuskim. Pierwszymi podejmowanymi przez firmę pracami były roboty izolacyjne oraz przeciwpożarowe na transatlantyku Queen Mary.

We Francji zrealizowano także wiele projektów związanych z budownictwem przemysłowym, komercyjnym i socjalnym.

Kolejnym etapem rozwoju firmy były inwestycje prowadzone w Polsce. Powstały wtedy liczne obiekty użyteczności publicznej oraz osiedla mieszkaniowe.

Obecnie firma Sofaks Sp. z o.o. prowadzi równolegle inwestycje na terenie Polski i Francji. Przedsiębiorstwo stale się rozwija i rozszerza zakres swojej działalności.