SOFAKS SP. Z O.O. | COOPERATE WITH US

Sofaks Sp. z o.o. 

ul. Kobierzyńska 117A/U2A

30-382 Cracow, POLAND

tel: +48 12 264 20 51

fax: +48 12 268 01 50

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000227369, NIP: PL 945-19-29-808, Regon: 001343506, Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 zł

Project Office

We invite you to read more information about Sofaks company Project Office.

Details ...